Narození prvního dítěte "ze zkumavky"

4. 11. 1982


ulice

číslo orientační

11


katastr

Veveří


nej...

Československo
první dítě v Československu a v bývalém socialistickém bloku


charakteristika

Výsledkem dlouhodobé spolupráce v oblasti biologie lidské reprodukce mezi Katedrou histologie a embryologie brněnské LF MU, I. katedrou gynekologie a porodnictví a I. a II. ženskou klinikou bylo narození prvního dítěte „ze zkumavky“ (přenosem lidského vejce oplozeného a kultivovaného in vitro) na I. klinice porodnictví a gynekologie.


účastníci

Ladislav Pilka, Milan Dvořák, Pavel Trávník, Jan Tesařík


zajímavosti

Úspěšný porod prvního dítěte "ze zkumavky" vyvolal zájem i v zahraničí a brněnská metoda, kterou kanadský profesor Asch v roce 1984 nazval GIFT - Gamete Interfallopian Transfer (přenos vajíček se spermií do vejcovodu), se rozšířila po celém světě jako jedna z metod asistované reprodukce.


poznámka

Za originální metodu asistované reprodukce byl prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc. v roce 1998 v San Franciscu oceněn Světovou organizací pro léčbu neplodnosti a byl uváděn jako jedna z dvanácti nejvýznamnějších světových osobností oboru.události

8. 11. 1888
Slavnostní otevření novostavby Zemské porodnice v Brněměstská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 09. 01. 2020