Dekretem císařovny Marie Terezie zřízeno Collegium anatomicum v Brně

24. 3. 1753


charakteristika

Návrh na zřízení tohoto učiliště, jež mělo zajistit kvalifikovanou přípravu chirurgů a lazebníků, vypracovala Zemská zdravotnická komise se sídlem v Brně 12. 2. 1753.
V čele nově založeného zařízení stanul významný brněnský měšťan a krajský fyzik Phil. et. Med. Doctor Carl Lintz, který byl jmenován při této příležitosti profesorem anatomie.
Výuka měla probíhat v nemocnici U milosrdných bratří na Starém Brně a měla být financována z prostředků moravských stavů. Z finančních důvodů a pro nezájem úřadů tento pokus o zřízení prvního anatomického učiliště v Brně ztroskotal.


zajímavosti

Podle Lintzova názoru nemocnice Milosrdných bratří neposkytovala nejlepší podmínky, proto navrhl, aby byl pro Collegium anatomicum zakoupen Schellenbergův dům v Malé Pekařské ulici (dnes Kopečná).osoby

Carl Lintz
stanul v čele nově založeného zařízení


Kal


Aktualizováno: 02. 02. 2019