Vernisáž Procházkova Prométhea v aule na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

16. 12. 1938


ulice

číslo orientační

70


místo

charakteristika

Na návrh profesora Otakara Teyschla pověřil Akademický senát MU malíře Antonína Procházku realizací obrazu "Prométheus přinášející lidstvu oheň" pro čelní stěnu auly v novostavbě PrF.
Náklady na jeho pořízení byly hrazeny převážně z výtěžku sbírky, kterou uspořádal prezident Obchodní a živnostenské komory v Brně Jindřich Petr v moravských obchodních a průmyslových kruzích.


účastníci

Antonín Procházka, autor obrazu,
Linka Procházková, spoluautorka obrazu,
Arne Novák, rektor Masarykovy univerzity


zajímavosti

Rozměrný obraz (7,5 x 13 m) vytvořil Antonín Procházka v letních měsících roku 1938 společně se svou manželkou Linkou Procházkovou, ta se zasloužila o jeho obnovu po skončení okupace, během níž byl obraz, ukrytý před nacisty ve sklepě fakulty pod vrstvou uhlí, značně poškozen.


poznámka

Na slavnosti, odehrávající se v dusné atmosféře pomnichovské republiky, řekl rektor Arne Novák: "Alma mater Masarykiana má si před tímto dílem, které statečný mistr tvořil a dokonal se svou chotí v nejtěžších měsících obav, nejistot a zkoušek, uvědomovati smysl a poslání prométheovského mýtu o jiskře božího ohně, jejíž síla jest tvůrčí a strůjná, vynalézavá a kritická, životadárná a léčivá, a má zůstati myšlence té věrná. Tak se stane krbem, kde její čtyři fakulty jako panny vestálské mají udržovati posvátný oheň, aby mohl býti odevzdán generacím mladším a aby učitelům vysokého učení brněnského opravdu náležel čestný název nosičů pochodní."
osoby

Arne Novák
rektor Masarykovy univerzity Antonín Procházka
autor obrazu Linka Procházková
spoluautorka obrazu Otakar Teyschl
navrhl pověřit Ant. Procházku vytvořením obrazuobjekty

městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2019