Internetová encyklopedie dějin Brna

Sčítání „závodů zemědělských a živnostenských“ v Jehnicích

Sčítání „závodů zemědělských a živnostenských“ v Jehnicích


 • 27. 5. 1930 


 • místo

  Jehnice


 • charakteristika

  V celé obci bylo napočítáno 123 závodů zemědělských a 70 závodů živnostenských.
  Celková výměra půdy: 465 hektarů 49 arů a 45 m² (z toho: orná půda 18 ha 83 arů, louky 17 ha 48 arů, zahrady 13 ha 3 ary, pastviny 5 ha 78 arů, lesy 171 ha 88 arů, vodní plochy 1 ha 33 arů, zastavěné plochy a dvory 12 ha 45 arů, neplodná půda (cesty atd.) 1 ha 15 arů.


 • zajímavosti

  Napočítáno 27 koní, 65 ks hovězího dobytka, 158 koz, 3 ovce, 165 ks vepřového bravu, 1641 slepic, 289 hus, 66 kačen a 29 krocanů. Nejvíce se pěstoval ječmen (39 ha 60 arů), zimní žito (38 ha 4 ary), oves (31 ha 81 arů), pšenice zimní (16 ha 62 arů), pšenice jarní (2 ha 91 arů), brambory (37 ha), z jetelů: vojtěška (15 ha 5 arů), jetel červený dvojsečný (7 ha 38 arů).

 • poznámka

  závody zemědělské:
  - do 10 arů = 2
  - 10–50 arů = 60
  - 50 arů - 1 hektar = 29
  - 1–2 hektary = 9
  - 2–5 hektarů = 4
  - 5–10 hektarů = 7
  - 10–20 hektarů = 10
  - 50–100 hektarů = 1 (nájemce velkostatku)
  - 100–200 hektarů = 1 (lesní hospodářství velkostatku)


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Jehnice


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 08. 12. 2018