Sčítání „závodů zemědělských a živnostenských“ v Jehnicích

27. 5. 1930


místo

Jehnice


charakteristika

V celé obci bylo napočítáno 123 závodů zemědělských a 70 závodů živnostenských.
Celková výměra půdy: 465 hektarů 49 arů a 45 m² (z toho: orná půda 18 ha 83 arů, louky 17 ha 48 arů, zahrady 13 ha 3 ary, pastviny 5 ha 78 arů, lesy 171 ha 88 arů, vodní plochy 1 ha 33 arů, zastavěné plochy a dvory 12 ha 45 arů, neplodná půda (cesty atd.) 1 ha 15 arů.


zajímavosti

Napočítáno 27 koní, 65 ks hovězího dobytka, 158 koz, 3 ovce, 165 ks vepřového bravu, 1641 slepic, 289 hus, 66 kačen a 29 krocanů. Nejvíce se pěstoval ječmen (39 ha 60 arů), zimní žito (38 ha 4 ary), oves (31 ha 81 arů), pšenice zimní (16 ha 62 arů), pšenice jarní (2 ha 91 arů), brambory (37 ha), z jetelů: vojtěška (15 ha 5 arů), jetel červený dvojsečný (7 ha 38 arů).


poznámka

závody zemědělské:
- do 10 arů = 2
- 10–50 arů = 60
- 50 arů - 1 hektar = 29
- 1–2 hektary = 9
- 2–5 hektarů = 4
- 5–10 hektarů = 7
- 10–20 hektarů = 10
- 50–100 hektarů = 1 (nájemce velkostatku)
- 100–200 hektarů = 1 (lesní hospodářství velkostatku)městská část

Menš


Aktualizováno: 08. 12. 2018