Slavnostní otevření nových laboratoří RECETOX

7. 2. 1996


ulice

číslo orientační

68a


místo

areál FI MU


charakteristika

Slavnostní otevření laboratoří RECETOX - Research Centre for Atmospheric and Environmental Chemistry and Ecotoxicology, založeného v roce 1994 při katedře chemie životního prostředí a ekotoxikologie PřF MU z prostředků fondu PHARE Evropské unie, se uskutečnilo v rámci 3. vědeckého semináře RECETOX.


účastníci

Eduard Schmidt, rektor Masarykovy univerzity,
Ivan Holoubek, ředitel RECETOX


prameny, literatura

události

7. 7. 1994
Založení Výzkumného centra pro enviromentální chemii a ekotoxikologii RECETOX


osoby

Eduard Schmidt
rektor Masarykovy univerzity


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 02. 02. 2020