Položení základního kamene k budově ESF MU

14. 10. 1996


ulice

místo

areál na rohu ulic Vinařská a Lipová


charakteristika

Za účasti nejvyšších představitelů Masarykovy univerzity a dalších vzácných hostů byl slavnostně položen základní kámen k novostavbě Ekonomicko-správní fakulty MU v těsné blízkosti areálu univerzitních kolejí na Vinařské ulici.


účastníci

Ivan Pilip, ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
Eduard Schmidt, rektor MU,
František Gale, kvestor MU,
Ladislav Blažek, děkan ESF MU


poznámka

Ekonomicko-správní fakulta byla založena k 1. 1. 1991. Sídlila nejprve v budově PrF MU na Zelném trhu, potom v budově bývalého biskupského alumnátu na Antonínské ulici (dnes sídlo rektorátu VUT).
Vlastní budovy, realizované podle projektu doc. Ing. arch. Vladimíra Vychodila, CSc., se dočkala v roce 1998. Slavnostní otevření se konalo 18. 6. 1998.
události

18. 6. 1998
Slavnostní otevření novostavby Ekonomicko-správní budovy Masarykovy univerzity


osoby

Eduard Schmidt
rektor Masarykovy univerzity


stavby

rektorát Vysokého učení technického v Brně
Antonínská 1/548
v letech 1997–1998 zde sídlila ESF MU


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2018