Internetová encyklopedie dějin Brna

Bouře s průtrží mračen

Bouře s průtrží mračen


 • 1. 8. 1934 


 • místo

  Jehnice a Mokrá Hora


 • charakteristika

  bouře s průtrží mračen v Jehnicích a Mokré Hoře


 • zajímavosti

  zápis obecního kronikáře, řídícího učitele Františka Havelky (citace v poznámce)

 • poznámka

  Citováno z obecní kroniky:
  "Odpoledne kolem 15. hodiny se strhla nad Jehnicemi, Mokrou Horou a okolím prudká bouře s průtrží mračen. Déšť se snesl z nízkých, skoro po zemi běžících mračen, v takovém množství, že během půl hodiny byla země pokryta do takové výše, že v obci nebylo pamětníka.
  Na návsi v Jehnicích stála voda u č. 34 na metr, u hasičského skladiště na 60 cm vysoko. Obecní a veřejné cesty v Jehnicích byly naprosto neschůdné, jen nejnutnější opravy si vyžádaly později náklad 1 500 Kč. Nesjízdná byla i silnice mezi Mokrou Horou a Řečkovicemi, protože okolní louky byly zcela zaplaveny a voda proudila přes silnici. Na polích bylo naštěstí obilí již sklizeno, poškozeny byly brambory a čerstvě zoraná pole, odkud voda odplavila ornici. Velkou škodu utrpěl Okrašlovací spolek v Mokré Hoře, protože rozvodněný potok Rakovec zpustošil letní koupelnu (koupaliště - Menš.) a vyvrátil dřevěné kabiny.
  Oprava si vyžádala náklad 2 300 Kč, ale obětavostí členů spolku, zvláště velkoobchodníka Karla Vichra, byla škoda z větší části nahrazena."


 • prameny, literatura


 • události

  11. 6. 1911
  Otevření plovárny a "koupelny" v Mokré Hoře
  koupaliště průtrží mračen v roce 1934 silně poškozeno


 • městská část

  Brno-Jehnice


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018