Slavnost rozloučení s XI. Vánočním stromem republiky v Jehnicích

2. 12. 1934místo

Jehnice


charakteristika

Slavnost se konala 2. 12. 1934 na návsi v Jehnicích u Brna (dnes Brno-Jehnice), poté byl XI. Vánoční strom republiky předán městu Brnu; strom pocházel z polesí Svinošice, které je v majetku města Brna.


účastníci

starosta Brna Karel Tomeš,
tajemník České zemské péče o mládež Rudolf Pospíšil,
starosta Jehnic František Kučera,
občané Jehnic, Mokré Hory a Ořešína a žáci zdejší školy


zajímavosti

zápis kronikáře, řídícího učitele Karla Hudce


poznámka

Zápis v obecní kronice:
„Na návsi v Jehnicích se konala slavnost rozloučení a předání vánočního stromu. Strom, krásný vysoký smrk, se vybírá každoročně již několik let a staví se na náměstí Svobody v Brně.
Podnět dal zemřelý spisovatel Rudolf Těsnohlídek, akci zajišťuje Okresní péče o mládež pro Velké Brno. V tomto roce se strom vybíral ve svinošických lesích, které jsou majetkem města Brna.
Strom byl přivezen do Jehnic a v 10 hodin dopoledne byla na návsi zahájena slavnost. Žáci školy přednesli příležitostné básně, strom ozdobili květinami a praporky. Po proslovu o významu tohoto dne doprovodili občané strom až na hranici obce, kde se s ním rozloučili. Jako první dar věnovalo zdejší obecní zastupitelstvo 100 Kč."

V dobovém tisku, Lidových novinách, je popis události podrobnější, doplněný o jména účastníků slavnosti.. Školní děti nejdříve strom krásně vyzdobily. O účelu a významu akce promluvil tajemník České zemské péče o mládež Rudolf Pospíšil. Poté zazpívaly žáci jehnické školy koledy a přednesly básně. Lesmistr Horáček vzpomněl na tvůrce této myšlenky, spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, poté předal strom přítomnému starostovi Brna Karlu Tomešovi.
Brněnský starosta poděkoval všem a projevil přání, aby v duchu hesla „Demokracie dětem“ se dočkal letošní vánoční strom republiky pěkných výsledků. Jako první dar odevzdal starosta obce František Kučera 100 Kč. Za zvuků hudby místní kapely a doprovodu školních dětí i občanů odjel poté strom na vozech tažených koňmi do Brna.
události

4. 12. 2007
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Brně-Jehnicích 18. 12. 1949
Vysazení vánočního stromu republiky 8. 12. 1934
Zahajovací slavnost XI. Vánočního stromu republiky v Brně


osoby

František Kučera
účastník slavnosti, jménem obce Jehnice předal první dar vánočnímu stromu republiky Rudolf Pospíšil
řečník na slavnosti Rudolf Těsnohlídek
iniciátor tradice Vánočních stromů republiky k podpoře opuštěných a potřebných dětí jako každoroční charitativní akce Karel Tomeš
účastník slavnosti, převzal od obce Jehnice XI. vánoční strom republiky pro město Brno


objekty

vánoční strom
památný strom: náměstí 3. května 0/04


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 03. 02. 2019