Slavnostní odhalení pamětní desky Miloše Štejfy a busty Theophila Hansena

26. 7. 2002


ulice

místo

vstupní chodba Hansenovy budovy ve Fakultní nemocnici u sv. Anny


charakteristika

Součástí tzv. svatoanenského dne, pořádaného Fakultní nemocnicí u sv. Anny, bylo kromě prohlídky jejího areálu a nově adaptovaných pracovišť slavnostní odhalení pamětní desky zakladateli brněnské kardiologie prof. MUDr. Miloši Štejfovi.
Ve stejný den byla v nemocničním parku odhalena busta vídeňskému architektovi Theophilu Hansenovi od architekta Karla Volavého.


účastníci

Miloš Štejfa (syn) a další členové rodiny,
Marie Součková, ministryně zdravotnictví,
Alena Štětková, ředitelka nemocnice,
další pozvaní hosté


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Svatoanenský den"stavby

objekty

M. Štejfa
pamětní deska: Pekařská 53/13 T. Hansen
pomník: Pekařská 53/18


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2018