Slavnostní zahájení provozu sluneční elektrárny na PdF MU

13. 4. 2006


ulice

číslo orientační

31


místo

střecha a přední fasáda PdF


nej...

Česká republika
největší sluneční elektrárna v České republice


charakteristika

Unikátní zařízení, umožňující vyrábět elektrickou energii a současně sloužit k výuce studentů a k vědecké práci, bylo slavnostně otevřeno za přítomnosti ministra životního prostředí a akademických funkcionářů Masarykovy univerzity.


účastníci

Libor Ambrozek, ministr životního prostředí,
Petr Fiala, rektor MU,
Ladislav Mužík, děkan PdF MU ,
Petr Sládek, docent katedry fyziky PdF, iniciátor výstavby aj.


zajímavosti

Část finančních prostředků z celkové částky 19 milionů korun poskytla jak sama Masarykova univerzita, tak především Státní fond životního prostředí ČR.


poznámka

Sluneční elektrárna je zapojena do evropského projektu PV Enlargement, v jehož rámci by mělo být na 23 univerzitách v deseti evropských zemích umístěno 32 takových zařízení.
Cílem projektu je především propagace nových a ekologicky neškodných technologií a šíření obnovitelných zdrojů energií.osoby

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 26. 06. 2018