Slavnostní znovuzahájení činnosti Akademického informačního centra

15. 9. 2000číslo orientační

2charakteristika

Akademické informační centrum, založené v roce 1995 Vzdělávací nadací Jana Husa a Open Society Fund Praha, zajišťuje poradenství, konzultace a informace o studiu v zahraničí


účastníci

Petr Duchoň, primátor města Brna,
Miroslav Pospíšil (Vzdělávací nadace Jana Husa) aj.


prameny, literatura

osoby

Petr Duchoň
primátor města Brna


stavby

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Komenského náměstí 2/220


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 08. 01. 2020