Vysvěcení kaple Nejsvětější Trojice na Špilberku

25. 4. 1753


ulice


charakteristika

Kaple Nejsvětější Trojice na Špilberku byla slavnostně vysvěcena kardinálem a olomouckým biskupem Ferdinandem Juliem hrabětem Troyerem.


účastníci

Ferdinand Julius hrabě Troyer


zajímavosti

Kaple byla zřízena již v roce 1693 velitelem špilberské pevnosti Janem Vilémem hrabětem z Zinzendorfu a Pottendorfu ze starších, původně gotických prostor severovýchodního nároží hradu. V kapli se konaly bohoslužby pro špilberskou posádku i zdejší vězně.
Vysvěcení kaple souviselo s vybudováním bočního oltáře z odkazu proslulého plukovníka pandurů Franze svobodného pána Trencka, který zemřel ve špilberském vězení 4. 10. 1749.


prameny, literatura

Www stránky

"Barokní kaple"


události

1693
vybudování kaple Nejsvětější Trojice na Špilberku


osoby

Franz von Trenck
jeden z vězňů špilberského žaláře Johann Wilhelm von Zinzendorf und Pottendorf
zřídil kapli Nejsvětější Trojice na Špilberku


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


městská část

související odkazy

Kos


Aktualizováno: 10. 07. 2018