Prodej Lázní pod Puhlikem

6. 12. 1524


charakteristika

Dominikánský převor Martin Grüpner zlistiňuje za přítomnosti brněnských spoluměšťanů a řemeslnických mistrů prodej lázní pod Puhlíkem, které náležely dominikánskému klášteru u sv. Michala. Kupující, mistr Jiří lazebník, zaplatil 100 zlatých moravských.


účastníci

PRODÁVAJÍCÍ: Martin Grüpner, dominikánský převor a celý konvent u sv. Michala
KUPUJÍCÍ: lazebník Jiří
PŘÍTOMNÍ PŘI PRODEJI: brněnští spoluměšťané a mistři - kramář Pavel, Pavel Herüsch, zlatník Marek, švec Jan Hable, švec Jiří Dernkas


zajímavosti

Nový majitel měl povinnost umožnit dominikánským bratřím placenou hygienickou očistu. Řeholníci se koupali jednou za měsíc, třetí nebo čtvrtý týden. Každý pátek se mohli nechat oholit.


poznámka

Na pozemku byla nádrž pro ryby. Nový majitel dovolil bratřím bez jakékoliv překážky na své náklady zbudovat vlastní volnou nádrž na ryby pro denní potřeby konventu.


Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018