Zřízení Matematického ústavu ČSAV v Brně

1. 7. 1969číslo orientační

2a


katastr

Veveří


místo

na matematické katedře Přírodovědecké fakulty Brněnské univerzity


charakteristika

O samostatný brněnský ústav usilovali brněnští matematici od roku 1956, ale teprve v roce 1969 byl v Brně zřízen Matematický ústav ČSAV, v jehož čele stanul významný matematik akademik Otakar Borůvka.
K 1. 3. 1972 byl ústav reorganizován a stal se pobočkou pražského Matematického ústavu ČSAV, od roku 1993 Matematického ústavu AV ČR.


účastníci

Otakar Borůvka, významný matematik


zajímavosti

pracoviště se podílelo na vědeckém výzkumu v oboru diferenciálních rovnic


poznámka

pracoviště dnes sídlí spolu s Ústavem fyziky materiálů AV ČR na Žižkově ulici


prameny, literatura

osoby

Otakar Borůvka
jeden ze zakladatelů Matematického ústavu ČSAV v Brně


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 09. 01. 2020