Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Antropologické společnosti v Brně

Založení Antropologické společnosti v Brně


 • 23. 1. 1947 


 • nej...

  Československo
  první vědecká společnost


 • charakteristika

  Tato první vědecká společnost na území Československa, která si dala za úkol soustředit veškerá bádání o člověku, byla založena především zásluhou Vojtěcha Suka a Jindřicha Antonína Valšíka z brněnské přírodovědecké fakulty.
  V roce 1961 se stala jednou ze sekcí Československé biologické společnosti. Roku 1964 byla transformována v celostátní Československou společnost antropologickou při ČSAV.
  V roce 1993 byla ustavena Česká společnost antropologická se sídlem v Praze s pobočkami v Praze, Brně a Olomouci.


 • zajímavosti

  Od roku 1959 společnost úzce spolupracuje s městem Humpolcem, rodištěm mezinárodně proslulého antropologa Aleše Hrdličky.

 • poznámka

  K zakládajícím členům a prvním funkcionářům patřil (vedle již zmíněného Vojtěcha Suka a J. A. Valšíka) archeolog a antropolog Karel Absolon, historický geograf Bohuslav Horák, zoolog Sergěj Hrabě, anatom Karel Žlábek.
  Od roku 1948 vydávala Antropologická společnost Zprávy (později Zpravodaj) antropologické společnosti. Od roku 1998 vychází Česká antropologie.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Karel Absolon
  zakládající člen Sergěj Hrabě
  zakládající člen Aleš Hrdlička
  antropolog Vojtěch Suk
  zakládající člen


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 01. 09. 2018