Založení Antropologické společnosti v Brně

23. 1. 1947


nej...

Československo
první vědecká společnost


charakteristika

Tato první vědecká společnost na území Československa, která si dala za úkol soustředit veškerá bádání o člověku, byla založena především zásluhou Vojtěcha Suka a Jindřicha Antonína Valšíka z brněnské přírodovědecké fakulty.
V roce 1961 se stala jednou ze sekcí Československé biologické společnosti. Roku 1964 byla transformována v celostátní Československou společnost antropologickou při ČSAV.
V roce 1993 byla ustavena Česká společnost antropologická se sídlem v Praze s pobočkami v Praze, Brně a Olomouci.


zajímavosti

Od roku 1959 společnost úzce spolupracuje s městem Humpolcem, rodištěm mezinárodně proslulého antropologa Aleše Hrdličky.


poznámka

K zakládajícím členům a prvním funkcionářům patřil (vedle již zmíněného Vojtěcha Suka a J. A. Valšíka) archeolog a antropolog Karel Absolon, historický geograf Bohuslav Horák, zoolog Sergěj Hrabě, anatom Karel Žlábek.
Od roku 1948 vydávala Antropologická společnost Zprávy (později Zpravodaj) antropologické společnosti. Od roku 1998 vychází Česká antropologie.osoby

Karel Absolon
zakládající člen Sergěj Hrabě
zakládající člen Aleš Hrdlička
antropolog Vojtěch Suk
zakládající člen


Kal


Aktualizováno: 01. 09. 2018