První slavnostní promoce na Masarykově univerzitě

11. 6. 1927


ulice

Sirotčí
dnes Grohova


číslo orientační

7


katastr

Veveří


místo

univerzitní aula (dnes FF MU)


nej...

Masarykova univerzita
první slavnostní promoce


charakteristika

Prvním doktorandem, jemuž byl diplom udělen při slavnostní promoci "sub summis auspiciis rei publicae" za vynikající studijní výsledky, byl Theodor Uhde, posluchač Právnické fakulty Masarykovy univerzity.


účastníci

Theodor Uhde, první doktorand
Bohumil Navrátil, rektor,
František Weyr, promotor,
Jaromír Sedláček, děkan PrF


zajímavosti

Theodor Uhde přednesl při slavnostním aktu přednášku "O významu normativní teorie", od prezidenta republiky obdržel jako dar zlaté hodinky s monogramem.


poznámka

Tzv. slavnostní promoce, jejichž konání schválilo ministerstvo školství MU v roce 1925. Vyznamenávala pouze kandidáty, kteří vyhověli přísným podmínkám (zkouška dospělosti s vyznamenáním, jednohlasně výborný prospěch při všech rigorosech a dílčích zkouškách doktorských a způsobilost k samostatné vědecké práci).


prameny, literatura

osoby

Bohumil Navrátil
rektor Masarykovy univerzity Jaromír František Sedláček
děkan PřF MU Theodor Valter Uhde
první doktorand, jemuž byl titul JUDr. udělen při slavnostní promoci František Weyr
promotor MU


Kal


Aktualizováno: 14. 01. 2020