Založení sokolské jednoty "Tyrš" Brno II.

12. 6. 1892


ulice

charakteristika

Tato druhá sokolská župa v Brně vznikla z neshod mezi členstvem Sokola Brno I. Ustavující valná schůze se konala v hostinci u Aloise Poláka na Kobližné ulici č. 7.
Založení této jednoty bylo ukvapené a bez náležitých příprav, nebylo vhodných míst pro cvičení ani dostatek způsobilých činovníků. Zvolený 1. starosta Jan Volejník volbu nepřijal, místo něj pak úřadoval místostarosta Hynek Machálek. Náčelníkem byl jmenován Robert Pukl a jednatelem Jan Koudelka.


účastníci

Jan Volejník, Alois Polák, Antonín Kyrchhof, Arnold Mrňa, Petr Jaroš, Matouš Plch, Alois Helan, Klement Čermák a Josef Spůra


zajímavosti

Tato sokolská župa nesla přídomek "ševcovská jednota" podle řemesla, které provozovala většina zakladatelů.


poznámka

Jednota "Tyrš" nebyla přijata do svazku sokolského. I navzdory tomu přijala odlišný kroj (kajda z tmavomodré látky s pěti čamarami, dlouhé kalhoty ze stejné látky, červená košile, lakový pás s monogramem a šedý plstěný klobouk s velkým perem, který byl později nahrazen sokolskou čapkou).


prameny, literatura

události

4. 1. 1914
Slavnostní otevření nové sokolovny Sokola Brno II 26. 10. 1913
Položení základního kamene k nové tělocvičně TJ Sokol Brno II 27. 6. 1907
Noční výlet na Pernštejn Sokola Brno II. 8. 11. 1906
Přejmenování sokolské jednoty Tyrš Brno II na Brno II 1. 2. 1906
Pohřeb Františka Rezla
účast v krojích na pohřbu Fr. Rézla

další události (9)...


osoby

Alois Choděra
spoluzakladatel Jan Volejník
první zvolený starosta sokolské jednoty "Tyrš" Brno II


související odkazy

MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018