Internetová encyklopedie dějin města Brna

Slavnostní odhalení pomníku Františka Palackého na Kozí hoře v Žabovřeskách

Slavnostní odhalení pomníku Františka Palackého na Kozí hoře v Žabovřeskách


 • 6. 9. 1908 


 • místo

  Palackého vrch


 • charakteristika

  Tato slavnost byla jednou z největších, kterou tělovýchovná jednota "Tyrš" kdy pořádala. Protektorát převzala Národní rada, v předvečer slavnosti bylo sehráno ochotnickým spolkem "Tyl" v sále katolických tovaryšů slavnostní představení Oblaka.

  Průvod vyšel od Besedního domu a jeho rozsah potvrzuje skutečnost, že začínal u vojenské pekárny na Veveří ulici a končil u Národního divadla. V čele průvodu jela Národní rada a zastupitelstva okolních obcí a všech brněnských předměstí, následovali cyklisté na ozdobených kolech, selské ověnčené vozy s děvčaty v národních krojích, skupina řeznických pomocníků v bílých stejnokrojích, civilní spolky a korporace; průvod uzavíraly sokolské jednoty počtem 120 v kroji.
  V průvodu byly zastoupeny Národní jednoty, organizace národních socialistů, Matice školská, společenstvo živnostníků, akademický spolek Zora, spolek soukromých úředníků, atletický spolek Helas, spolek železničních úředníků, spolek mistrů obuvníků, Beseda dělnictva československého, Svatopluk, Veleslavín a Československá obchodnická beseda.
  Průvod byl uvítán na hranicích obce Žabovřesk obecním představenstvem v čele se starostou u postavené slavobrány, Kozí vrch byl ozdoben prapory slovanských barev. Slavnost byla zahájena zpěvem Besedy Svatopluk, na to následoval proslov starosty jednoty a slavnostní řeč dr. Bulína. Za zpěvu národní hymny byl pomník slavnostně odhalen a do ochrany ho převzal starosta obce pan Blažek.


 • zajímavosti

  Myšlenka zbudování tohoto pomníku vznikla v tělovýchovné jednotě "Tyrš" u příležitosti stých oslav narozenin Františka Palackého. Zhotovení pomníku bylo zadáno kamenickému závodu pana Racka v Brně za 360 korun.


 • prameny, literatura

  zobrazit "Palackého pomník shlíží na studenty"
  "40 let Sokola Brno II (1892–1932)"


 • objekty

  F. Palacký
  pomník: Palackého vrch 0/01


 • městská část

  Brno-Žabovřesky


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018