Smlouva mezi svatopetrským proboštem a představiteli města Brna

29. 9. 1546


charakteristika

Kuřimští poddaní měli povinnost každý rok na sv. Havla (16. října) brněnskému proboštovi do jeho městského domu na svůj náklad vozit deset centů pšenice a deset centů ovsa. Probošt Mikuláš "ten násep pšeničný a ovesný z Kuřima purkmistru a radě města Brna na dobu šesti let k užívání pustil".


účastníci

Mikuláš z Kováčova, probošt kostela sv. Petra v Brně,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Představitelé města Brna zaplatili za odebraný osep každoročně celkem padesát kop grošů českých.


Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018