Otevření expozice judaismu

13. 3. 2007


ulice

číslo orientační

27


místo

Židovský hřbitov v Brně


nej...

Brno
první (i když zatím jen malá výstava) o základních principech judaismu


charakteristika

Expozice judaismu byla slavnostně otevřena v obřadní síni Židovského hřbitova v Brně Brně-Židenicích.
Podle autora a také správce hřbitova Petra Špunara je to v Brně první (i když zatím jen malá výstava) o základních principech judaismu, protože město dosud nemá židovské muzeum.


zajímavosti

Zajímavostí je velký řeznický nůž chalaf pro rituální porážku hovězího dobytka - cílem rituální porážky je totiž co nejohleduplnější usmrcení zvířete v několika vteřinách. Návštěvníky expozice zaujmou německo-hebrejské a česko-hebrejské slabikáře, výtisk Písně Písní - Šír hašírím a další unikáty.


události

19. 7. 1852
Vydán souhlas k založení Židovského hřbitova v Židenicích


stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018