Založení hudebního sdružení Collegium musicum na brněnské filozofické fakultě

27. 11. 1928


ulice

místo

brněnská filozofická fakulta


charakteristika

Collegium musicum, první univerzitní sdružení pro pěstování hudby na československých vysokých školách, založil při tehdejším semináři hudební vědy na FF MU muzikolog Vladimír Helfert, inspirovaný pravděpodobně Antonínem Slavíkem, tehdejším ředitelem brněnského rozhlasu.


účastníci

Vladimír Helfert, muzikolog


zajímavosti

Collegium musicum, které dnes řídí Mgr. Jan Špaček, bylo tvůrčí dílnou muzikologů i hudebních praktiků, mezi spolupracovníky patřili mj. Břetislav Bakala, Bohumír Štědroň, Josef Veselka, Václav Kaprál


poznámka

V roce 1947 bylo obnoveno jako Collegium musicum brunense, později byl připojen k Domu osvěty, jako fakultní sbor se poprvé znovu představilo na slavnostní imatrikulaci posluchačů v listopadu 1970 a 16. 12. 1970 celovečerním koncertem v aule filozofické fakulty.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Collegium musicum filozofické fakulty"

článek v odborném periodiku

"Naše Collegium musicum"


osoby

Břetislav Bakala
s hudebním sdružením spolupracoval Vladimír Helfert
zakladatel hudebního sdružení Václav Kaprál
s hudebním sdružením spolupracoval Antonín Slavík
s hudebním sdružením spolupracoval Josef Veselka
s hudebním sdružením spolupracoval


městská část

Kal


Aktualizováno: 07. 07. 2018