Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem technických věd

16. 3. 1937


ulice

místo

Česká vysoká škola technická


charakteristika

Presidentu Benešovi byl Českou vysokou školou technickou v Brně slavnostně udělen čestný titul doktora technických věd. Při této příležitosti přednesl přednášku O smyslu a významu moderní techniky.


účastníci

prezident republiky Edvard Beneš,
rektor brněnské české techniky Ota Veletovský,
děkan odboru inženýrského stavitelství brněnské české techniky Jan Dokládal,
děkan chemického odboru brněnské české techniky Jiří Baborovský,
děkan odboru architektury a pozemního stavitelství brněnské české techniky Adolf Liebscher,
děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství brněnské české techniky Jan Kieswetter,
profesoři techniky,
představitelé dalších vysokých škol apod.události

16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem filozofie


osoby

Jiří Baborovský
děkan chemického odboru brněnské české techniky Edvard Beneš
prezident republiky Jan Dokládal
děkan odboru inženýrského stavitelství brněnské české techniky Jan Kieswetter
děkan odboru strojního a elektrotechnického inženýrství brněnské české techniky Adolf Liebscher
děkan odboru architektury a pozemního stavitelství brněnské české techniky
další osoby (1)...


městská část

související odkazy

Čoup, blat


Aktualizováno: 06. 12. 2019