Výčet příjmů faráře v Lipůvce

16. 3. 1733


místo

Brno


charakteristika

purkmistr s radou královského města Brna stvrzují jako patroni lipůvského kostela výčet finančních příjmů zdejšímu faráři Janu Schuffovi a též jeho nástupcům


účastníci

Jan Schuff, farář v Lipůvce,
představitelé města Brna


poznámka

od roku 1557 náležela ves Lipůvka k městskému kuřimskému panství


prameny, literatura

Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018