Zřízení Mezinárodního politologického ústavu na Masarykově univerzitě

1. 7. 1990


ulice

číslo orientační

70charakteristika

Mezinárodní politologický ústav, který zahájil svoji činnost 16. 10. 1990, se zaměřuje na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti.


účastníci

Milan Jelínek, rektor Masarykovy univerzity,
Jiří Kroupa, děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity,
Mojmír Povolný, Vlastislav Chalupa aj.


zajímavosti

původní MPÚ PrF MU se od 1. 1. 1996 stal jako MPÚ MU celouniverzitním pracovištěm


prameny, literatura

osoby

Vlastislav Chalupa
jeden ze zakladatelů MPÚ Milan Jelínek
rektor Masarykovy univerzity Mojmír Povolný
jeden ze zakladatelů MPÚměstská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2019