Internetová encyklopedie dějin Brna

Návštěva Jeho královské Výsosti Henriho, velkovévody Lucemburska, v Brně

Návštěva Jeho královské Výsosti Henriho, velkovévody Lucemburska, v Brně


 • 10. 10. 2002 


 • ulice

  Špilberk

 • číslo orientační

  1

 • místo

  hrad Špilberk


 • charakteristika

  Lucemburský velkovévoda Henri s velkovévodkyní Marií Thérese zavítali v rámci státní návštěvy České republiky také do Brna. Jedním z impulsů návštěvy naší metropole byla nesporně i výstava „Moravští Lucemburkové“, instalovaná v roce 2001 v Lucemburku.
  Hosté uctili památku markraběte Jošta u jeho hrobky v kostele sv. Tomáše a odhalili nově upravený náhrobek.
  Na bývalém sídelním hradě moravských markrabat Špilberku se pak zúčastnili vernisáže výstavy předního světového fotografa lucemburského původu Edwarda Steichena, kterou tu pro tuto příležitost instalovalo ze svých sbírek (za pomoci pracovníků Muzea města Brna) lucemburské Národní muzeum.


 • poznámka

  Velkovévodský pár si prohlédl i část historické expozice a na závěr návštěvy uspořádalo lucemburské velvyslanectví v historických hradních prostorách slavnostní recepci. Závěrečná část této státní návštěvy v Brně, na níž se muzeum podstatným způsobem podílelo, znamenala pro Muzeum města Brna zvláště významnou událost v celé jeho historii.


 • prameny, literatura


 • události

  1. 6. 2000
  Zahájení výstavy Moravští Lucemburkové


 • osoby

  Jošt
  markrabě moravský, král římský


 • stavby

  Kostel sv. Tomáše a klášter augustiniánů-eremitů
  Moravské náměstí Hrobka markraběte Jošta Lucemburského
  Moravské náměstí 1a/680 Hrad a pevnost Špilberk
  Špilberk 1/210


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018