Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření Ústavu pro zanedbanou mládež

Slavnostní otevření Ústavu pro zanedbanou mládež


 • 28. 10. 1848 


 • ulice

  Horní Cejl
  (dnes Francouzská?)

 • nej...

  Brno
  první česká tzv. ochranovna zanedbané mládeže v Brně


 • charakteristika

  Tzv. ochranovna zanedbané mládeže měla své chovance učit zemědělské i technické práce tak, aby se z nich stali hodní, mravní a pracovití lidé.
  Během pobytu v Ochranovně některé děti chodily do reálné školy nebo jim vyhledávali učební mistry. Za prvních deset let existence Ochranovny jí prošlo 170 chlapců. Z toho 22 jich bylo vráceno rodičům, 7 zemřelo, 110 jich bylo dáno do učení, 8 uprchlo, 2 jako nepolepšení byli pro věk propuštěni a 21 jich zůstalo v další ústavní péči.


 • účastníci

  Jan Vlastimil Steyskal,
  Matěj Mikšíček

 • zajímavosti

  Budova měla ústřední místnost zařízenou jako kapli, v jednom křídle byla společná ložnice chovanců, za ní byt ředitele (spirituála), jímž mohl být tehdy jedině kněz. V druhém křídle byla velká jídelna a třída v jednom, kuchyně a světnice pro učitele, který byl současně pantatínkem, tj. správcem.
  Od roku 1850 byl ředitelem ústavu Beneš Metoděj Kulda, který pro děti ústavu vydal sbírku písní "Veselý budík" a "Písně a básně".

 • poznámka

  Život dětí měl velmi pevný řád. Budíček v 6 hodin, mytí a dovoz pitné vody z kašny a užitkové vody z Ponávky. Potom mše v domácí kapli, snídaně (cínový koflík polévky a krajíc chleba), poté 2 hodiny náboženské výuky a tělesné výchovy. Oběd, vždy sytý, ve čtvrtek a v neděli maso, o svátcích i pečeně. Odpoledne 2 hodiny her, před večeří opakování učiva, úklid, tělesná hygiena a volno. Ve vzdělávání se podařilo uhájit dvojjazyčnost.
  Významnou roli hrála estetická výchova. Hudba, zpěv, recitace, poučné říkánky spojené s každodenním pracovním úkonem, dodržování ročních zvyků a obyčejů.
  O vlastní výchovné práci víme málo. Důležitou roli ale zřejmě hrála práce na vlastním hospodářství.

  Dne 15. 12. 1887 se moravský sněm usnesl na uvolnění 150 tisíc zlatých na zřízení Vychovatelny pro zanedbanou mládež. Ochranovna zanedbané mládeže tedy zanikla.


 • prameny, literatura

  Www stránky
  "Historie DÚM"


 • události

  21. 9. 1890
  Zahájení provozu Vychovatelny Františka Josefa


 • osoby

  Beneš Metoděj Kulda
  ředitel ústavu Matěj Mikšíček


 • objekty

  ochranovna zanedbané mládeže
  pamětní deska: Kunzova 6/01


 • autor

  Menš, Jis


Aktualizováno: 11. 07. 2018