Položení základního kamene k budově C. k. německé vysoké škole technické v Údolní ulici

16. 10. 1899


ulice

číslo orientační

53


charakteristika

uvítací proslov přednesl profesor dr. Karl Mikosch


účastníci

místodržitel svobodný pán von Spens-Booden, von Rezek, von Vivenot,
starosta města Brna dr. August Wieser,
místostarosta Rudolf Maria Rohrer,
rektor a profesorské kolegium vysoké školy technické,
členové organizačního výboru oslav k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické,
představitelé Technického podpůrného spolku, zástupci zahraničních vysokých škol, a další


poznámka

položení základního kamene nové budovy C. k. německé vysoké školy technické bylo součástí oslav 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brněudálosti

14. 10. 1899
Oslavy k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brně


osoby

Rudolf Maria Rohrer
mistostarosta města Brna August Wieser
starosta města Brna


související odkazy

MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018