Internetová encyklopedie dějin Brna

Země jako planeta – mezinárodní výstava UNESCO

Země jako planeta – mezinárodní výstava UNESCO


 • 2. 2. 1960 (2.2.–6.3.1960)


 • ulice

  Josefská

 • číslo orientační

  1

 • místo

  Národní technické muzeum, pobočka v Brně


 • charakteristika

  Putovní mezinárodní výstava UNESCO „Země jako planeta“ byla vytvořena k tomu, aby seznámila návštěvníky s poznatky o naší Zemi, s problémy, které řešil Mezinárodní geofyzikální rok a s metodami prováděných výzkumů.
  Výstava byla připravena v roce 1957 a po instalaci v Paříži a později v Londýně byla převezena do naší republiky, kde ji navštívili zájemci v Plzni a v Ostravě.


 • poznámka

  Výstava byla rozdělena na osm částí:
  1. Sluneční činnost
  2. Země jako magnet
  3. Země a sluneční záření: Vysoká atmosféra a přenos radiových vln
  4. Země a sluneční záření: Nízká atmosféra a meteorologie
  5. Země a vnější korpuskulární záření: Polární záře
  6. Země a vnější korpuskulární záření: Kosmické paprsky
  7. Mezinárodní geofyzikální rok 1957–1958
  8. Podíl československé vědy na výzkumech.

  Metody výzkumu byly demonstrovány na velkém počtu přístrojů, které byly v chodu.


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Propagační plakátek"


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 29. 06. 2018