Založení továrny "Treom"

1. 5. 1920


charakteristika

"Treom, továrna na gumové zboží, Koněrza a spol.", byla původně založena v Žabovřeskách bratry Ferdinandem a Josefem Koněrzou. Tato malá továrnička na výrobu nejrozšířenějších gumových výrobků se specializovala na výrobu gumových podpatků a stěracích pryží.
Gumové podpatky značky "Horymír" si brzy získaly velkou oblibu mezi zákazníky.
Firma "Treom" postupně ovládla velkou část našeho trhu a s rostoucím odbytem a výrobou bylo zapotřebí nalézt prostornější objekty, kde by další rozvoj podniku netrpěl nedostatkem místa.
Firma "Treom" získala objekt v Králově Poli na Poděbradově třídě, kam byla v červnu 1924 přestěhována. V novém působišti se začalo vyrábět v rozšířeném provozu technické zboží všeho druhu pro potřeby železnic, pouličních elektrických drah, automobilek, velomoto potřeby, cukrovary, pivovary a nábytkářské továrny (specialitou byla výroba gumových pásů, vložek do koňských podkov značky prof. dr. Hanslián a umělé rohoviny na opravu vadných koňských kopyt).
Po smrti Ferdinanda Koněrzy v březnu 1941, nastoupil na jeho místo syn Ing. Ferdinand Koněrza.


účastníci

Ferdinand Koněrza st.,
Josef Koněrza


poznámka

Ferdinand Koněrza (*15. 2. 1879 v Dalečíně) po studiích pracoval v různých gumařských továrnách v Rakousku. Během první světové války se stal technickým vedoucím známé gumařské továrny "Matador". V roce 1920 vystoupil ze služeb firmy "Matador" v Bratislavě a se svým bratrem Josefem založil vlastní továrnu v Brně-Žabovřeskách.

Josef Koněrza (*21. 3. 1883 v Dalečíně) stejně jako jeho bratr získával zkušenosti v mnoha gumařských továrnách v Německu a Rakousku. Rovněž v roce 1920 ukončil pracovní smlouvu s firmou "Matador".

Ferdinand Koněrza (*9. 3. 1917 v Bratislavě) vystudoval reálku a vysokou školu technickou v Brně. Po absolvování techniky působil přes rok ve výzkumném ústavu firmy Baťa ve Zlíně.MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018