Výprava na dno Macochy roku 1723

25. 5. 1723


charakteristika

V květnu 1723 se odhodlali dva brněnští duchovní, kteří se v té době zdržovali na panství rogendorfské vrchnosti, že se nechají spustit na dno Macochy s tím, že "shlédnou vtok i odtok vod, spatří pstruhy a vyzkoumají, co je příčinou rachotu, který je slyšet, je-li do propasti vržen kus dřeva".
Onen den se u propasti shromáždila četná společnost (generál a komandant na Špilberku hrabě Zinzendorf, vrchnostenští úředníci, myslivci a hajní z panství, zástupy lidí z okolních vesnic).
Na výzvu, kdo se spustí na dno Macochy jako první, se přihlásil sedlák z Vilémovic, po něm následoval P. Lazar Schopper (v přestrojení, aby nikdo nepoznal, že je duchovní). Dalším spuštěným byl pak Jan Jouhard, panský komorník - tito dva propast důkladně prozkoumali a posléze i důkladně popsali.


účastníci

P. Lazar Schopper, kněz z minoritského kláštera v Brně,
P. Walter, jezuita a misionář na Špilberku,
bezejmenný sedlák z Vilémovic,
Jan Jouhard, panský komorník,
hrabě Zinzendorf, generál a komandant na Špilberku a další


prameny, literatura

osoby

Ludwig Franz von Zinzendorf und Pottendorf
generál a komandant na Špilberku


MJ


Aktualizováno: 25. 12. 2018