Založení Odboru Klubu českých turistů v Brně

27. 8. 1894


nej...

Morava
první odbor Klubu československých turistů na Moravě


charakteristika

Počátky organizované české turistiky v Brně spadají již do roku 1892, kdy začalo několik členů Čtenářského spolku pomýšlet na založení turistického spolku.
Poté, co v roce 1894 umožnilo pražské ústředí Klubu českých turistů rozšíření svého působiště i na Moravu a Slezsko, realizují brněnští turisté svůj záměr a zakládají tak první odbor Klubu českých turistů na Moravě.
Za účasti 37 členů a 17 hostí z Prahy zvolila zahajovací valná hromada dne 27. srpna první výbor.


účastníci

E. Černý, ředitel průmyslové školy a předseda odboru,
Ing. K. Pětník, jednatel,
K. Wimmer, pokladník,
František Mareš, ředitel Vesny,
dr. Skřivánek,
F. Slovák, ředitel


poznámka

Hned od samého začátku bylo cílem tohoto spolku kromě značkování turistických tras v poříčí Svratky také vybudování turistické útulny na Macoše. Ještě v roce 1894 byly za tímto účelem zakoupeny pozemky, vypsána mezi členy bezúročná půjčka 600 zlatých, sháněny dary a subvence, a již v dubnu 1895 se začalo se stavbou útulny - ta byla dokončena 25. srpna 1895.
V roce 1895 měl odbor 173 členy a v roce 1896 už 206 členů.osoby

František Mareš
jeden ze zakladatelů Odboru Klubu československých turistů v Brně


MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018