Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Odboru Klubu českých turistů v Brně

Založení Odboru Klubu českých turistů v Brně


 • 27. 8. 1894 


 • nej...

  Morava
  první odbor Klubu československých turistů na Moravě


 • charakteristika

  Počátky organizované české turistiky v Brně spadají již do roku 1892, kdy začalo několik členů Čtenářského spolku pomýšlet na založení turistického spolku.
  Poté, co v roce 1894 umožnilo pražské ústředí Klubu českých turistů rozšíření svého působiště i na Moravu a Slezsko, realizují brněnští turisté svůj záměr a zakládají tak první odbor Klubu českých turistů na Moravě.
  Za účasti 37 členů a 17 hostí z Prahy zvolila zahajovací valná hromada dne 27. srpna první výbor.


 • účastníci

  E. Černý, ředitel průmyslové školy a předseda odboru,
  Ing. K. Pětník, jednatel,
  K. Wimmer, pokladník,
  František Mareš, ředitel Vesny,
  dr. Skřivánek,
  F. Slovák, ředitel

 • poznámka

  Hned od samého začátku bylo cílem tohoto spolku kromě značkování turistických tras v poříčí Svratky také vybudování turistické útulny na Macoše. Ještě v roce 1894 byly za tímto účelem zakoupeny pozemky, vypsána mezi členy bezúročná půjčka 600 zlatých, sháněny dary a subvence, a již v dubnu 1895 se začalo se stavbou útulny - ta byla dokončena 25. srpna 1895.
  V roce 1895 měl odbor 173 členy a v roce 1896 už 206 členů.


 • prameny, literatura


 • osoby

  František Mareš
  jeden ze zakladatelů Odboru Klubu československých turistů v Brně


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018