Větrná smršť

13. 10. 1870


místo

střed Brna


charakteristika

Gregor Mendel svou práci o větrné smršti (neboli trombě) poprvé přednesl 9. 11. 1870 v brněnském Přírodovědeckém spolku. Přednáška byla publikována pod názvem: Die Windhose vom 13. October 1870.


poznámka

J. G. Mendel ji popsal takto:
"Byla to větrná smršť, jak ji znám z obrázků a popisů. Ohromný, téměř černě zbarvený sloup tromby se skládal ze dvou kuželů, z nichž vrchní - asi 300 m dlouhý - byl obrácen špičkou dolů, jakoby visel z mraků.
Spodní kužel o délce asi 230 metrů, který měl základnu na zemi, se zvedal kolmo vzhůru, až se tupé špičky obou sešly. Bylo zřetelně možné pozorovat otáčení celého sloupu kolem vertikální osy ve směru pohybu hodinových ručiček. Šířka dráhy smršti byla 100 až 200 m, rychlost jejího postupu odhaduji na 135 až 170 km/hodinu.
Podle škod dala se sledovat dráha smršti od Pisárek a Kamenného mlýna přes vinice na jižním svahu Žlutého kopce přes starobrněnský pivovar na budovu kláštera, odtud dále na Pekařskou ulici, po jižních svazích Špilberku k nádraží. Krátce potom zanikla.
Účinky této smršti byly zdrcující, jen nad starobrněnským kostelem bylo napočítáno 1300 rozbitých tašek."


prameny, literatura

osoby

Gregor Mendel
autor práce o větrné smršti z roku 1870


Do


Aktualizováno: 10. 10. 2019