Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření první čítárny v Brně

Otevření první čítárny v Brně


 • 15. 1. 1774 


 • ulice

  Obilní trh

 • katastr

  Veveří

 • nej...

  Brno
  první čítárna


 • charakteristika

  Myšlenka zřídit v Brně čítárnu vzešla od obchodníka Jakuba Bianchiho, který ji předtím již dva roky provozoval ve Vídni. Veřejnosti určil tištěný „Plan des K.K. Lecturkabinets in Brünn. Plan d´un cabinet de lecture privilegie a' Brünn“ (Brünn 1774), který byl v podstatě přetiskem prospektu vídeňského z roku 1772.
  Knihovní fond byl věcně uspořádán a obsahem odpovídal slibu veřejnosti, že tu budou knihy naučné i zábavné, noviny a časopisy. V tištěném katalogu nabídl Bianchi 990 svazků knih, většinou ze 70. let 18. století, nechyběly však ani tisky před rokem 1759, zbytek náležel 60. létům téhož století.


 • účastníci

  Jakub Bianchi, obchodník

 • zajímavosti

  Otevírací doba čítárny byla pondělí až sobota od 8. do 12. hodiny a od 14. do 20. hodiny, v době svátků bylo zavřeno.
  Roční subskribce ve výši 12 zlatých opravňovala k výpůjčkám novin, časopisů a knih domů (pouze 3 svazky). Služeb čítárny ovšem mohl využít každý, kdo zaplatil 7 krejcarů za půlden.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018