Otevření první čítárny v Brně

15. 1. 1774


ulice

katastr

Veveří


nej...

Brno
první čítárna


charakteristika

Myšlenka zřídit v Brně čítárnu vzešla od obchodníka Jakuba Bianchiho, který ji předtím již dva roky provozoval ve Vídni. Veřejnosti určil tištěný „Plan des K.K. Lecturkabinets in Brünn. Plan d´un cabinet de lecture privilegie a' Brünn“ (Brünn 1774), který byl v podstatě přetiskem prospektu vídeňského z roku 1772.
Knihovní fond byl věcně uspořádán a obsahem odpovídal slibu veřejnosti, že tu budou knihy naučné i zábavné, noviny a časopisy. V tištěném katalogu nabídl Bianchi 990 svazků knih, většinou ze 70. let 18. století, nechyběly však ani tisky před rokem 1759, zbytek náležel 60. létům téhož století.


účastníci

Jakub Bianchi, obchodník


zajímavosti

Otevírací doba čítárny byla pondělí až sobota od 8. do 12. hodiny a od 14. do 20. hodiny, v době svátků bylo zavřeno.
Roční subskribce ve výši 12 zlatých opravňovala k výpůjčkám novin, časopisů a knih domů (pouze 3 svazky). Služeb čítárny ovšem mohl využít každý, kdo zaplatil 7 krejcarů za půlden.městská část

MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018