Zahájení stavby Polyfunkčního domu „EDEN“

24. 4. 2006


ulice

katastr

Královo Pole


místo

roh ulic Purkyňova a Královopolská


charakteristika

Stavba byla zahájena slavnostním poklepem základního kamene za účasti představitelů města i městské části.


poznámka

Dne 18. 4. 2006 bylo předáno staveniště na realizaci přeložek inženýrských sítí.
EDEN byl realizován ve dvou etapách, přičemž první a rozsáhlejší etapa přiléhá k ulici Purkyňova, druhá byla realizována po dokončení první etapy a přiléhá ke Královopolské ulici.
Projekt I. etapy zahrnuje výstavbu 134 jednotek, z toho 114 bytových, 12 obchodních, 4 kancelářské jednotky typu open space (každá o výměře 250 m²) a 4 menší samostatné kanceláře. V 1. PP je k dispozici 78 krytých parkovacích míst, některé se sklepy, v bezprostřední blízkosti domu jsou venkovní parkovací místa pro veřejnost. Veškeré jednotky jsou nabízeny do osobního vlastnictví. Vydáno stavební povolení.
Stavba byla dokončena do 31. 12. 2007, hlavním dodavatelem stavby bylo Průmyslové stavitelství Brno, a.s.


obrazy

prameny, literatura

události

29. 9. 2008
Otevření bytového a obchodního komplexu EDEN


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 19. 04. 2019