Založení Diecézního muzea v Brně

1. 6. 1993číslo orientační

1


místo

areál augustiniánského kláštera


nej...

Česká republika
první muzeum svého druhu


charakteristika

Diecézní muzeum v Brně bylo zřízeno biskupem Vojtěchem Cikrlem 1. června 1993 jako první muzeum svého druhu v České republice. Jeho prvním ředitelem byl PhDr. Karel Rechlík.
Na začátky muzea sám vzpomíná: „Nejdříve jsme sídlili v prostorách augustiniánského opatství na Starém Brně a od konce první republiky jsme tam úplně poprvé vystavovali křesťanské umění. V roce 1999 muzeum na osm let přerušilo činnost, nemělo vhodné prostory."
Po rekonstrukci kanovnického domu Petrov č. 1 v areálu katedrály sv. Petra a Pavla našlo Diecézní muzeum nové a návštěvníky obdivované zázemí právě zde. Kromě trvalé expozice Vita Christi muzeum nabízí řadu zajímavých výstavních i přednáškových aktivit.


prameny, literatura

události

1. 8. 2007
Obnovení činnosti Diecézního muzea v Brně 15. 8. 2006
Slavnostní otevření expozice muzea sakrálního umění Vita Christi a nového informačního centra 28. 1. 1998
Vernisáž výstavy „Žalmy ze současné tvorby moravských výtvarníků“ 17. 9. 1997
Vernisáž výstavy Paramenta starobrněnského opatství 12. 3. 1997
Výstava Sakrální stavby na Slovensku
další události (2)...


stavby

Diecézní muzeum
Petrov 1/275


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 19. 02. 2019