První městské privilegium udělené Brnu českým králem Václavem I.

1 / 1243 (leden)


nej...

Brno


charakteristika

V lednu 1243 udělil Václav I. Brnu první privilegium, obsahující řadu hospodářských, politických, soudních i samosprávních výsad. Tímto aktem vyňal panovník město z pravomoci zemských hradských úředníků a zařadil jej mezi města královská.
Správou města bylo pověřeno 24 konšelů. Tato městská rada se obnovovala pravidelně jednou za rok a měla moc nejen správní, ale i soudní.


účastníci

český král Václav I.,
královský notář Reinboto a další


zajímavosti

Text je rozdělen do dvou pergamenů, na tzv. Velké a Malé privilegium, protože jeden pergamen nebyl dostatečně velký, aby obsáhl všechna ustanovení o 49 článcích.


poznámka

Na míli od Brna nesměly být hospody, vyjma statků brněnského notáře. Šlechta neměla ve městě žádnou výkonnou moc. Obyvatelé Brna podléhali městskému soudu a platili městskou berni ("trpěli s městem"). Dvakrát do roka se konal výroční trh.
události

8. 6. 1367
Potvrzení předcházejících privilegií


městská část

Los


Aktualizováno: 25. 06. 2018