Slavnostní otevření a svěcení nové budovy prvního českého gymnázia v Brně

18. 9. 1884číslo orientační

14


katastr

Černá Pole


charakteristika

Slavnostní otevření nové budovy se konalo za přítomnosti moravského místodržitele, brněnského biskupa a dalších nejvyšších zástupců země i města.
Po slavnostní mši v chrámu sv. Tomáše, kterou sloužil brněnský biskup František Salomon (Saleský) Bauer, se žáci i se svými profesory odebrali do prapory nazdobené nové budovy školy. Zde byla za přítomnosti místodržitele a biskupa vložena v levé stěně vestibulu do připraveného otvoru plechová schránka s pamětní listinou a jinými dokumenty a vsazena závěrečná mramorová deska.
Slavnost pokračovala ve druhém poschodí v aule, kde se shromáždili všichni zúčastnění, a vystoupil žákovský pěvecký sbor. Následoval projev brněnského biskupa a místodržitele, který odevzdal klíč od budovy řediteli školy Karlu Wittkovi - ten pak nastínil rozvoj ústavu od jeho založení a ocenil, jakým přínosem pro práci školy bude vlastní budova.


účastníci

ThDr. František Salomon (Saleský) Bauer, brněnský biskup,
Karel Wittek, ředitel školy,
prof. Theodor Lazar
osoby

František Saleský Bauer
brněnský biskup Karel Wittek
ředitel školy


objekty

otevření gymnázia
pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/01


související odkazy

MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018