Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření a svěcení nové budovy prvního českého gymnázia v Brně

Slavnostní otevření a svěcení nové budovy prvního českého gymnázia v Brně


 • 18. 9. 1884 


 • ulice

  třída Kpt. Jaroše

 • číslo orientační

  14

 • katastr

  Černá Pole


 • charakteristika

  Slavnostní otevření nové budovy se konalo za přítomnosti moravského místodržitele, brněnského biskupa a dalších nejvyšších zástupců země i města.
  Po slavnostní mši v chrámu sv. Tomáše, kterou sloužil brněnský biskup František Salomon (Saleský) Bauer, se žáci i se svými profesory odebrali do prapory nazdobené nové budovy školy. Zde byla za přítomnosti místodržitele a biskupa vložena v levé stěně vestibulu do připraveného otvoru plechová schránka s pamětní listinou a jinými dokumenty a vsazena závěrečná mramorová deska.
  Slavnost pokračovala ve druhém poschodí v aule, kde se shromáždili všichni zúčastnění, a vystoupil žákovský pěvecký sbor. Následoval projev brněnského biskupa a místodržitele, který odevzdal klíč od budovy řediteli školy Karlu Wittkovi - ten pak nastínil rozvoj ústavu od jeho založení a ocenil, jakým přínosem pro práci školy bude vlastní budova.


 • účastníci

  ThDr. František Salomon (Saleský) Bauer, brněnský biskup,
  Karel Wittek, ředitel školy,
  prof. Theodor Lazar


 • obrazy

  img6709.jpg img6710.jpg img6711.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  František Saleský Bauer
  brněnský biskup Karel Wittek
  ředitel školy


 • objekty

  otevření gymnázia
  pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/01


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018

Slavnostní otevření svěcení nové budovy I. českého gymnázia v Brně (18.9.1884) - kabinet fyziky. Foto In: Josef Kolejka, 110 let budovy gymnázia: gymnázium na tř. Kapitána Jaroše v Brně, Brno 1994, s. 64.