Internetová encyklopedie dějin Brna

Pravoslavné svatořečení velkomoravského knížete Rostislava

Pravoslavné svatořečení velkomoravského knížete Rostislava


 • 30. 10. 1994 


 • ulice

  Gorazdova

 • katastr

  Brno-město, Staré Brno

 • místo

  pravoslavný chrám sv. Václava


 • charakteristika

  Za účasti Jeho blaženosti metropolity Doroteje proběhlo v pravoslavném chrámu svatořečení velkomoravského knížete Rostislava. Průčelí chrámu bylo slavnostně vyzdobeno - vedle státní vlajky ČR a zlatočerveného moravského praporu se šachovanou orlicí v modrém štítu visel uprostřed zlatožlutý prapor s dvouhlavým černým byzantským orlem a pod ním byla umístěna slavnostně vyzdobená ikona od moravského malíře Jana Kellera, zobrazující světce a knížete ducha Rostislava, krále moravského, který vládl v letech 846–870.
  Zcela zaplněný kostel pravoslaví v moravské metropoli byl pak svědkem téměř čtyřhodinové nejenom církevní slovanské slavnosti evropského i světového významu, přesahující rozhodně přelom staletí a tisíciletí (a že se nejednalo o jen tak obyčejnou nedělní bohoslužbu, dokazuje i velkolepá účast vzácných hostů na svatořečící mši svaté).


 • účastníci

  vladyka Kryštof – moravskoslezský biskup pravoslavné eparchie olomoucko-brněnské,
  vladyka arcibiskup pražský ThDr. Dorotej – pravoslavný metropolita Čech, Moravy a Slezska i Slovenska,
  pravoslavný biskup michalovecký ze Slovenské republiky,
  pravoslavní biskupové, arcibiskupové, metropolité a zástupci eparchií Polska, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Řecka a Bulharska včetně zástupce konstantinopolského pravoslavného patriarchy Bartolomea, jenž kromě Evropy a Malé Asie zastupoval všechny pravoslavné věřící americké

 • poznámka

  Pravoslavné shromáždění biskupů ČRSR v červenci 1994 rozhodlo ve dnech 29.–30. října 1994 v Prešově a v Brně oficiálně svatořečit moravského knížete Rostislava "Jemu plně náleží, jako ostatním panovníkům uvádějícím víru Kristovu ke svým národům, naše uctívání ve sboru svatých svědků Jezusa Chrystose, neboť za toto své dílo byl Rostislav týrán a svědčil o něm svým životem".
  Svatořečení Rostislavovo svým oficiálním listem posvětil a schválil pravoslavný patriarcha Bartolomeos v Konstantinopoli, východním to Novém Římě, a dnem pravoslavného svátku sv. Rostislava stanovil jednou provždy 28. říjen.


 • prameny, literatura


 • události

  25. 5. 1931
  Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava 6. 7. 1930
  Položení základního kamene pravoslavného chrámu sv. Václava


 • stavby

  Chrám sv. Václava (pravoslavný)
  Gorazdova 8/52


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019