Uložení ostatků popravených ve Vídni

19. 3. 1946


ulice

číslo orientační

96charakteristika

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; zaměstnanci poštovního úřadu Brno 2


zajímavosti

Činnost celé skupiny měla u části členů charakter skutečného odboje. Docházelo k narušování morálního zázemí nepřítele, zaměstnávaly se správní a policejní orgány, z otevřených zásilek byly podporovány rodiny zatčených.
Někteří pracovníci pošty však při otvírání zásilek přilepšovali i svým rodinám a známým. Gestapo proto skupinu rozdělilo podle charakteru činnosti, což se projevilo i v instanci, která členy skupiny soudila (Brno a Vratislav).


poznámka

Zaměstnanci pošty Brno 2 na základě výzev zahraničního rozhlasu začali provádět sabotáže. Využili možností své práce, hlavně na úseku vlakové pošty, začali otevírat dopravované zásilky, zadržovali dopisy určené gestapu, později některé zásilky přímo ničili ve vagonech. Tato činnost neunikla gestapu, zatýkání začalo 19. 11. 1942, celkem bylo zatčeno 89 osob.
Brněnské gestapo označilo akci za "Diebstahl und Sabotagegruppe" a předalo zatčené jednak zvláštnímu soudu u Německého zemského soudu v Brně a jednak Lidovému soudu ve Vratislavi, celkem bylo vyneseno 19 rozsudků smrti, další odsouzení podlehli útrapám v káznicích.
U Německého zemského soudu v Brně byl rozsudek vynesen 12. 3. 1943, jím odsouzeno k smrti 9 osob. K výkonu trestu převezeni do Vídně, kde ve věznici zemského soudu, Landgerichtstrasse 11, byl rozsudek vykonán 4. 8. 1943 (následující den byli pohřbeni na Ústředním hřbitově ve Vídni ve skupině číslo 40). Tělesné pozůstatky byly exhumovány v březnu 1946, převezeny do Brna a zde pietně uloženy.


osoby

Karel Bartošek
jeden z popravených Jindřich Čadílek
jeden z popravených Josef Fritz
jeden z popravených Karel Hájek
jeden z popravených Petr Hipp
jeden z popravených
další osoby (4)...


stavby

objekty

popravení ve Vídni
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/02


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 05. 07. 2018