Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi

24. 1. 1990


ulice

číslo orientační

96


katastr

Štýřicecharakteristika

V den 45. výročí poprav ve Vratislavi byla založena nová tradice, položení květin a pietní vzpomínka na brněnském Ústředním hřbitově ve skupině 56a.


účastníci

příbuzní, bývalí spoluvězni,
členové Českého svazu bojovníků za svobodu,
duchovní promluvu pronesla Miroslava Skálová


zajímavosti

Dne 15. 9. 1992 byla za velké pozornosti a podpory polských úřadů a sdělovacích prostředků odhalena výpravou brněnských odbojářů ve věznici na bývalé Kletschkaustrasse 31 našim protifašistickým bojovníkům pamětní deska.


poznámka

Velkou zásluhu na založení tradice má JUDr. František Vašek z Brna, sám tzv. kandidát smrti ve Vratislavi, který tak chtěl uctít památku svých kamarádů. Pietní akty se konají každoročně i nadále.události

24. 1. 2013
Uctění památky moravských odbojářů 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitověstavby

objekty

popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 22. 07. 2021