Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi

24. 1. 1990


ulice

číslo orientační

96


katastr

Štýřice


místo

Ústřední hřbitov města Brna


charakteristika

V den 45. výročí poprav ve Vratislavi byla založena nová tradice, položení květin a pietní vzpomínka na brněnském Ústředním hřbitově ve skupině 56a.


účastníci

příbuzní, bývalí spoluvězni,
členové Českého svazu bojovníků za svobodu


zajímavosti

Dne 15. 9. 1992 byla za velké pozornosti a podpory polských úřadů a sdělovacích prostředků odhalena výpravou brněnských odbojářů ve věznici na bývalé Kletschkaustrasse 31 našim protifašistickým bojovníkům pamětní deska.


poznámka

Velkou zásluhu na založení tradice má JUDr. František Vašek z Brna, sám tzv. kandidát smrti ve Vratislavi, který tak chtěl uctít památku svých kamarádů. Pietní akty se konají každoročně i nadále.události

24. 1. 2013
Uctění památky moravských odbojářů 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitověobjekty

popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 09. 01. 2020