Počátek blokády Brna a Špilberku pruským vojskem

9. 2. 1742


charakteristika

Pruské vojsko krále Fridricha II. po obsazení Olomouce zahájilo tříměsíční vojenskou blokádu nejvýznamnější moravské barokní pevnosti města Brna se špilberskou citadelou. O přímé dobývání se však nepokusilo a 7. dubna odtáhlo zpět k Vyškovu a Olomouci.


účastníci

polní maršál Seherr-Thoss, velící generál na Moravě a velitel pevnosti Špilberk,
generálové Terzy, Roth a Andrassy


zajímavosti

Brněnskou pevnost hájilo více než 4 000 vojáků, z toho 1 000 samotný Špilberk, kde byly pro potřebu značně zesílené posádky vybudovány kasematy. Na obraně Brna se podílelo i 600 jeho ozbrojených obyvatel.


události

7. 4. 1742
Konec blokády Brna pruským vojskem


osoby

Johann Christoph Seherr-Thoss
velící generál na Moravě a velitel pevnosti Špilberk


Jiv


Aktualizováno: 10. 07. 2018