Internetová encyklopedie dějin Brna

Schválení návrhu na zřízení městského hasičského sboru v Brně

Schválení návrhu na zřízení městského hasičského sboru v Brně


 • 7. 12. 1863 


 • charakteristika

  Herlthův návrh na zřízení městského hasičského sboru byl vypracován podle sboru ve Vídni, jehož příslušník J. Gregorovič byl ustanoven velitelem a cvičebním mistrem šestičlenného sboru.
  Radní J. A. Herlth navrhl pro členy sboru uniformu: kabát a kalhoty ze sukna temnošedé barvy, pracovní oděv z dvojitého plátna s protaženou přilbou k ochraně krku, uší a očí. Sídlem sboru byla radnice, kde bylo na prvním nádvoří zbudováno skladiště pro hasičské vozy a stříkačky, stáje pro koně a ubikace pro mužstvo.


 • účastníci

  Johann Alexander Herlth, radní,
  J. Gregorovič, velitel a cvičební mistr,
  Jan Otruba, „hasební mistr“,
  Rudolf Maria Rohrer, brněnský vicestarosta, požární ředitel,
  Ing. Jan Lang, kontrolor hasebního inventáře

 • zajímavosti

  Na konci roku 1895 měl brněnský městský sbor tři stříkačky (Herold, August, Salamander), dva vozy pro dopravu hasicích potřeb, pět vozů k přepravě hadic, pět vozů na vodu, atd.

 • poznámka

  V roce 1868 zakoupena nová stříkačka „Herold“ u firmy Knaust ve Vídni, v roce 1870 zřízen požární telegraf, roku 1875 rozšířen sbor na 12 mužů a 1878 na 15. Teprve v roce 1894 sbor čítal 24 mužů - tento stav vydržel až do roku 1918, kdy byl počet hasičů 28.


 • obrazy

  img14637.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Johann Alexander Herlth
  radní Rudolf Maria Rohrer
  brněnský vícestarosta a požární ředitel


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 11. 07. 2018

Pohlednice Dobrovolného hasičského a záchranného sboru (budovy sboru na Měnínské ulici v roce 1867 a 1907, vlevo velitel R. M. Rohrer, vpravo člen sboru Hans Hopf). Zdroj: Pozdrav z Brna. Brněnské pohlednice z přelomu 19. a 20. století, Brno...