Schválení návrhu na zřízení městského hasičského sboru v Brně

7. 12. 1863


charakteristika

Herlthův návrh na zřízení městského hasičského sboru byl vypracován podle sboru ve Vídni, jehož příslušník J. Gregorovič byl ustanoven velitelem a cvičebním mistrem šestičlenného sboru.
Radní J. A. Herlth navrhl pro členy sboru uniformu: kabát a kalhoty ze sukna temnošedé barvy, pracovní oděv z dvojitého plátna s protaženou přilbou k ochraně krku, uší a očí. Sídlem sboru byla radnice, kde bylo na prvním nádvoří zbudováno skladiště pro hasičské vozy a stříkačky, stáje pro koně a ubikace pro mužstvo.


účastníci

Johann Alexander Herlth, radní,
J. Gregorovič, velitel a cvičební mistr,
Jan Otruba, „hasební mistr“,
Rudolf Maria Rohrer, brněnský vicestarosta, požární ředitel,
Ing. Jan Lang, kontrolor hasebního inventáře


zajímavosti

Na konci roku 1895 měl brněnský městský sbor tři stříkačky (Herold, August, Salamander), dva vozy pro dopravu hasicích potřeb, pět vozů k přepravě hadic, pět vozů na vodu, atd.


poznámka

V roce 1868 zakoupena nová stříkačka „Herold“ u firmy Knaust ve Vídni, v roce 1870 zřízen požární telegraf, roku 1875 rozšířen sbor na 12 mužů a 1878 na 15. Teprve v roce 1894 sbor čítal 24 mužů - tento stav vydržel až do roku 1918, kdy byl počet hasičů 28.
osoby

Johann Alexander Herlth
radní Rudolf Maria Rohrer
brněnský vícestarosta a požární ředitel


MJ


Aktualizováno: 11. 07. 2018