Oslava povýšení Králova Pole na město

6. 8. 1905katastr

Královo Pole


místo

charakteristika

Slavnost povýšení původního městečka na město Královo Pole se konala před radnicí, která se v té době nalézala v budově měšťanské a obecné školy na Mojmírově náměstí č. 10.
Představenstvo města stálo na třídílné tribuně s nápisy: KU VLASTI ZDARU SÍLE / TY NAŠE MĚSTO MILÉ/ ŽIJ, MOHUTNI A VZKVÉTEJ!
Před tribunou se sešlo velké množství lidí.


poznámka

Dne 6. srpna 1905 se konala slavnost povýšení Králova Pole na město.
Ráno byl budíček s hudbou a střelbou z hmoždířů, následovala slavnostní mše, pak průvod městem před tehdejší radnici na Mojmírově náměstí, kde bylo vyzdobené pódium. Zde byl tábor lidu zahájen městskými zastupiteli, slavnostní proslov měl dr. Hynek Bulín.
Kromě zástupců spolků, korporací a všech úřadů byl pozván také okresní hejtman Němec Schön. Zastupoval vládu a hlavu státu, rakouského císaře Františka Josefa I.
Oslava však byla poznamenána výtržností. Když starosta Josef Červinka chtěl okresnímu hejtmanovi, kterého nové město jmenovalo svým čestným občanem, poděkovat za povýšení, ozvaly se z hloučku mladých občanů výkřiky Fuj! Pryč se Schönem! Hanba Schönovi!
Po marném uklidňování demonstrantů zmizel vyděšený hejtman, aniž pronesl připravený projev, pod ochranou četnické asistence v průjezdu radnice, odkud se zadním východem do ulice Komenského dostal do připraveného kočáru a tajně ujel do Brna.
Odpoledne se konala lidová slavnost na zahradě Besedního domu, kterou však večer překazil prudký liják. Kvůli němu se také neuskutečnil plánovaný závěrečný ohňostroj.
Tisk, zvláště německý a Rovnost, označil slavnost za nevydařenou; rozpaky neskrývaly ani Lidové noviny a Moravská orlice.
(Popis slavnosti zaslal pan Ladislav Bartoš, děkujeme).prameny, literatura

Ostatní literatura

"Královo Pole na přelomu tisíciletí"

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Královo Pole před válkou a za války "


události

3. 7. 1905
Povýšení Králova Pole na město


osoby

Hynek Bulín
pronesl slavnostní proslov Josef Červinka
starosta Králova Pole


městská část

související odkazy

Do


Aktualizováno: 19. 06. 2019