Ikona „Obměkčení kamenných srdcí" v Brně

30. 9. 2007


ulice


charakteristika

V neděli 30. září do Brna připutovala zázračná myrotečivá ikona „Obměkčení kamenných srdcí“, která byla Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku zapůjčena od 22. 9. do 1. 10. 2007 s požehnáním moskevského patriarchátu - po tuto dobu navštívila několik měst u nás a na Slovensku.
Tato ikona, ačkoliv jde o tištěnou papírovou kopii originálu, začala před několika lety v jednom obyčejném moskevském bytě ronit myro a nádherně vonět (tekutina označovaná jako myro, je východní obdoba křižma - směs olejů a balsámu, symbol oživující moci Ducha), putovala až dosud po Ruské federaci a při modlitbách před touto ikonou se již událo mnoho zázračných uzdravení i obrácení.
V 9 hodin bylo uvítání ikony před brněnským chrámem sv. Václava, následovala sv. liturgie, poté akatist (oslavná bohoslužba, při které se stojí, akathistos = nesedavý) k přesvaté Bohorodici zakončený průvodem okolo chrámu s ikonou. Ve 13 hodin byla ikona převezena do Jihlavy.


zajímavosti

Na ikoně „Obměkčení kamenných srdcí" je Matka Boží zobrazena symbolicky se sedmi meči - bolestmi (tři zprava, tři zleva a jeden zezdola), které jí pronikly hluboko do srdce.


poznámka

Velkými zázraky se tato ikona proslavila zejména v roce 1830, v čase epidemie cholery. V novodobé historii Ruska, na počátku 21. století však právě tato konkrétní zázračná ikona přivedla k obrácení desetitisíce Rusů.
Původně se ikona nacházela v jednom obyčejném panelákovém bytě v Moskvě; jednoho dne začala ronit myro a nádherně vonět - tento jev je v pravoslaví znám, avšak předtím nikdy nebyl pozorován na obyčejné tištěné litografii ikony. Poté, co se tvářích Matky Boží, poprvé objevily slzy myra, začali ikonu podrobně sledovat; před teroristickými útoky v Moskvě se pod očima Boží Matky objevily tmavé kruhy, a v celém bytě bylo cítit kadidlo; po určitém čase se na šíji Bohorodičky objevily krvavé ranky a na levém rameni jizva - v den, kdy se to stalo, havarovala ruská ponorka Kursk. Dne 21. listopadu, v den svatého archanděla Michaela, začala ronit krvavé slzy - a krev bylo možné spolu s myrem sbírat (od té doby nepřetržitě roní myro i krvavé slzy).
Ikonu známe zejména prostřednictvím mnoha televizních a dokumentárních pořadů, v nichž se autoři opakovaně přesvědčili o Božím zázraku. V bytě, kde se ikona nacházela, začaly ronit myro i ostatní ikony, každá začala také nádherně vonět (i nově přinesené - které byly na určitou dobu v blízkosti ikony Obměkčení kamenných srdcí). Ikona Obměkčení kamenných srdcí byla poté ozdobena zlatem a drahokamy a začala putovat po Rusku - její slzy přivádějí k pokání a změně života (mnozí z těch, kteří přišli k ikoně a uviděli, jak Matka Boží pláče krvavými slzami, se obrátili k Bohu, uvěřili). Lidé z některých moderních náboženských společností a církví, kteří vytýkají pravoslavným, že se klanějí obrazům, což je nesprávně vnímáno jako modloslužebnictví, začali chápat veliké Boží tajemství skryté v ikonách.
Ikona není obraz, ale okno do věčnosti, brána k nebesům, živé setkání s tím, koho představuje, a kdo skrze ni promlouvá - to, že nyní roní slzy "pouhá" tištěná ikona je důkazem, že i kopie ikon živě zpřítomňují Matku Boží. Ikona zapůsobila na jednoho ruského investora natolik, že se rozhodl pro ni na okraji Moskvy postavit zvláštní chrám a rodině, ve které se tento zázrak udál, zajistil důstojné bydlení v nově zbudovaném domku vedle chrámu, s možností starat se o chrám a stále sloužit Bohu - tady se nyní ikona nachází, pokud neputuje.
Fotografie jsou čerpány z www.pravoslavbrno.cz.
události

25. 5. 1931
Vysvěcení pravoslavného chrámu sv. Václava 6. 7. 1930
Položení základního kamene pravoslavného chrámu sv. Václava


stavby

městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 23. 11. 2019