Výstava legionářských památek

14. 9. 1924 (14.9–10.10.1924)katastr

Brno-město


charakteristika

Výstava se konala v pavilonu Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně k desátému výročí zahájení první světové války a desátému výročí protirakouského odboje doma i v zahraničí.


zajímavosti

Výstava se těšila značné pozornosti, za dobu trvání ji navštívilo více než 5 000 platících návštěvníků.
Po jejím skončení se začalo uvažovat o zřízení muzea, aby se kolekci památek podařilo zachovat.
Město Brno podpořilo vznik muzea obnosem 50 000 Korun a Zemský výbor moravský věnoval na přípravné práce 10 000 Korun.


poznámka

Výstava respektovala přání těch, kteří předměty zapůjčili, takže vedle skutečně hodnotných památek se zde objevily i různé kuriozity (např. obrovský krab či japonské kimono připomínaly cestu legionářů do vlasti).
Velmi zajímavé dokumenty představovaly např. originály časopisů Československý deník, Československá samostatnost, mapy, fotografie, části výstroje, zbraně atd.
Velkou pozornost vzbudil seznam, v němž rakouské ministerstvo války abecedně seřadilo vojáky, kteří vstoupili do československé zahraniční armády nebo armád dohodových. Seznam obsahoval jméno, údaje o pluku, den zajetí a v poslední rubrice bylo jméno toho, kdo zběha udal; na základě udání pak byly šikanovány rodiny legionářů. Tento seznam se podařilo zachránit plukovníkovi Smetanovi, který v říjnu 1918 přejímal velitelství 8. pěšího pluku v Brně. Veřejnost prostřednictvím tisku požadovala vypátrání a potrestání udavačů uvedených v seznamu.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Muzeum odboje na Špilberku"


události

17. 6. 1928
Slavnostní otevření "Musea odboje" na Špilberku


Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2020