Testování padáku vlastní výroby brněnským tkalcem Vilémem Mazouchem

14. 7. 1913


katastr

Pisárky


místo

závodní dráha


charakteristika

Vilém Mazouch provedl řadu zkoušek, při nichž byl padák zatěžován 80 kg vážícím pytlem. Testování padáku probíhalo z čtyřpatrové rozhledny (35 m) na závodní dráze v Brně-Pisárkách.
Vilém Mazouch pak otestoval padák vlastním seskokem, ve výši 15 m ovšem narazil na roubení rozhledny, zřítil se na zem a těžce zranil.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Křídla nad Brnem"


osoby

Vilém Mazouch
provedl testování padáku


městská část

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018