Zahájení třídenní návštěvy německého benediktina a spisovatele Anselma Grüna v Brně

11. 6. 2004


ulice

číslo orientační

85


charakteristika

Návštěva v Brně byla zahájena veřejnou přednáškou na téma umění žít, které se v Biskupském gymnáziu účastnilo na pět stovek posluchačů z Brna i dalších míst. Přibližně stejný počet účastníků měla sobotní rekolekce, kterou Grün vedl opět v Biskupském gymnáziu.
Nad tématem modlitby se A. Grün zamýšlel na podkladě několika gest: otevřených dlaní v podobě misky, které naznačují přijetí Boží vůle, nebo rukou zkřížených na prsou, které v Grünově interpretaci znamenají uschování Slova ve svém srdci.
Vyvrcholením návštěvy A. Grüna v Brně byla nedělní mše svatá ve zcela zaplněném chrámu sv. Jakuba. V kázání mj. uvedl: "Mnohý člověk, který v životě chyboval, nedokáže sám sebe přijmout. Radostná zvěst evangelia je v tom, že Bůh chce přijmout i takového člověka. Nemusí splácet svůj dluh, ale má se obrátit."


zajímavosti

Anselm Grün patří k nejpopulárnějším autorům duchovní literatury v celoevropském měřítku. Je nejvydávanějším spisovatelem Karmelitánského nakladatelství. Některé knihy psal Grün přímo pro českého čtenáře a na německý knižní trh budou uvedeny až následovně.


poznámka

Anselm Grün se narodil v roce 1945 v Junkershausenu, roku 1964 maturoval ve Würzburku a vstoupil do benediktinského kláštera v Münsterschwarzachu. V letech 1963–1671 studoval filozofii a teologii v St. Ottilien a v Římě, v roce 1974 promován doktorem teologie, mezi lety 1974–1976 studoval ekonomii v Norimberku.
Od roku 1977 je cerelářem opatství, vedle toho se věnuje práci s mládeží, přednáší a vede duchovní rekolekce pro kněze a řeholníky. Anselm Grün otevřeně přiznává, oč mu jde: „Chtěl jsem lidem zprostředkovat vědomí, že jsou zcela a naprosto milováni Bohem, že jsou cenní a jedineční.“prameny, literatura

městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018