Internetová encyklopedie dějin Brna

Odhalení sochy "Naděje"

Odhalení sochy "Naděje"


 • 18. 12. 2007 


 • ulice

  Žlutý kopec

 • číslo orientační

  7

 • místo

  Masarykův onkologický ústav


 • charakteristika

  Socha "Naděje", umístěná v tunelu, který spojuje Švejdův pavilon s historickou budovou Masarykova onkologického ústavu, symbolizuje naději při boji nemocných s rakovinou.


 • zajímavosti

  Socha vznikla z naděje vietnamských sochařů a kameníků, že se i tradiční prací na rýžových polích a tesáním soch z Mramorové hory u Danangu připravují na lepší budoucnost.
  Objednal ji za sponzorské peníze pro Masarykův onkologický ústav v Brně děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, když v dubnu 2007 navštívil Vietnam.
  Podoba ženy - dárkyně života se stává v novém prostředí symbolem naděje pro svět - že se lidem podaří přemoci rakovinu. Socha do Brna putovala z Danangu po moři kolem Malajsie, Cejlonu, Suezem i Gibraltarem a poté do Hamburku, odtud říční lodí po Labi a Vltavě do Prahy, poté autem po dálnici D1 do Brna.

 • poznámka

  Masarykův onkologický ústav, který zaujímá v systému léčby onkologických onemocnění v ČR jedno z předních míst, se tak uchází o dovětek - Dům naděje. Toto označení jakoby symbolicky naznačuje, že původní název ústavu z doby vzniku (Masarykova léčebna - Dům útěchy) lze dnes chápat i jako naději v úspěšný boj s nemocí.


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Socha jako symbol naděje"


 • stavby

  Masarykův onkologický ústav
  Žlutý kopec 7/543


 • objekty

  socha „Naděje"
  sochařská realizace: Žlutý kopec 7/02


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 13. 12. 2019