Slavnost IV. rakouské spolkové střelby

26. 6. 1892


katastr

Pisárky


místo

střelnice v Pisárkách


charakteristika

Prezidentem střeleb byl zvolen tehdejší brněnský starosta Gustav Winterholler. Střelecké slavnosti zahájil v neděli 26. června výpravný průvod městem (mj. s folklorními skupinami a několika alegorickými vozy, z nichž vynikaly vozy „Austria“ a „Brunna“).
Slavnostního zahájení vlastních závodů byl přítomen i císař František Josef I., ten byl ubytován v místodržitelském paláci a ve městě zůstal až do 30. června.
Střelnice a její areál byla doplněna mnohými stavbami a přilehlý park sochou „Austrie“ od brněnského sochaře Jana Tomoly.
Ceny pro střelce byly velmi bohaté a vévodil jim stříbrný štít v rokokovém stylu od císaře Františka Josefa I. Další cenou byl bohatě zlacený mistrovský pohár s postavou Austrie na víku nebo pozlacený pohár se znakem města Brna.


účastníci

císař František Josef I.
Gustav Winterholler


zajímavosti

Budova pisárecké střelnice byla 156 metrů dlouhá a měla 95 střeleckých stanovišť - 30 terčů na vzdálenost 300 metrů, 55 na 175 metrů, 6 terčů na pistole, 3 lovecké terče a 1 terč běžícího zajíce. Mezi nimi byly polní slavnostní terče „Císař“ a „Císařovna“, polní čestný terč „Vídeň“, polní mistrovský terč, pevné terče „Rakousko“ a „Vlast“, pevný čestný terč „Brno“, pevný mistrovský terč a mistrovský terč pro střelbu pistolí.
Menší vyhlídkový objekt s terasou pro obecenstvo sloužil též k vystavení cen v hodnotě zlatých a čestných darů od císaře a dalších představitelů monarchie v hodnotě kolem 30 000 zlatých. Pro kapely a pěvecké sbory byly dvě tribuny v areálu a třetí v slavnostní hale. Náklad na výstavbu a výzdobu všech staveb a zařízení byl kolem 50 000 zlatých.


poznámka

Roku 1869 je jen na Moravě evidováno 29 střeleckých spolků, v 70. a 80. letech minulého století je v Rakousku-Uhersku založena velká řada nových střeleckých spolků, které se spojují do Střeleckého zemského svazu.
První střelby Svazu jsou pořádány ve Vídni roku 1880, druhé o pět let později v Innsbrucku, třetí v roce 1889 ve Štýrském Hradci a čtvrté se uskutečnily právě v Pisárkách v Brně.
události

27. 6. 1892
Návštěva císaře Františka Josefa I. v první české obecné škole v Brně
účast císaře


osoby

Gustav Moriz Winterholler
prezident střeleb


městská část

MJ


Aktualizováno: 31. 03. 2019