Císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum

29. 7. 1817


charakteristika

Císař dále povolil, aby nová instituce nesla jeho jméno.
Františkovo muzeum spravovala Moravskoslezská společnost pro zvelebení hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy (zkráceně Hospodářská společnost), jíž byl pro muzejní účely bezplatně přenechán Biskupský dvůr.
Dnes toto muzeum nese název Moravské zemské muzeum a je po Praze druhou nejstarší a druhou největší institucí svého druhu v České republice.


poznámka

Veřejnosti bylo oznámeno zřízení muzea vyhláškou, vydanou hrabětem Mitrovským 24. 3. 1818.
události

8. 4. 1968
Oslavy 150. výročí Moravského muzea 27. 4. 1946
Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost 24. 3. 1818
Oznámení o založení Františkova muzea


osoby

Christian Carl André
jeden z iniciátorů založení muzea Hugo František Salm-Reifferscheidt
jeden z iniciátorů založení muzea


JMik


Aktualizováno: 11. 07. 2018